animating.ir

متخصص انیمیت شوید و در پروژه های انیمیت همکاری کنید.

برای شما برنامه های زیادی داریم.

دوره آموزش انیمیشن سه بعدی در مایا

در این دوره با استفاده از نرم افزار قدرتمند MAYA یاد می گیریم چطور انیمیشن سه بعدی بسازیم. البته ساختن یک انیمیشن سه بعدی حرفه ای به مباحث تخصصی تر از این دوره نیاز داره که در دوره های دیگه این مباحث رو بررسی می کنیم. برای آشنایی با مفاهیمی در انیمیشن سه بعدی حتما درس دوم از این دوره رو نگاه کنید.